KEÇİRMƏ RƏF SİSTEMLƏRİ

Keçirmə rəf sistemləri depo üçün lazım olan dam və xarici cəbhə ehtiyacınızı aradan qaldırır. Bu sistemlərə inşaat lazım olmadığından qiymət 18-faizdən 27-faizə qədər düşür.
Bir birinə keçən rəf sistemləri ya da başqa adı politra rəfləri, iki modul arxa arxaya gələrək  yerləşdirilib aralarına cüt tərəfli ara bağlantılar qoyularaq düzəldilir. Ən qənaətcil və istifadəsi geniş olan saxlama sistemləridir.