PALETLİ RƏF SİSTEMLƏRİ

Pallet üçün nəzərdə tutulmuş ağır yük rəfləri – bu sistem palletlərin səliqəli, səhmanlı, işin rahatlaşdırılması, yükün tez götürülüb və ya yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Anbarın maksimal hündürlüyündən istifadə edib və mərtəbəsi sayından asılı olaraq anbarda (depoda) daha çox pallet tutumuna şərait yaradır. Avtomatik anbar sistemləri ümumiyyətlə böyük həcmli və ağır yüklərin depolanmasında, sahələrin qeyri-kafi olması səbəbiylə saxlama sıxlığının yüksək olduğu vəziyyətlərdə seçilir. Sistemlər tam avtomatik və insan gücü olmadan işləyir.