MEZANİN RƏF SİSTEMLƏRİ

Mezanın rəf sistemləri (Çox qatlı rəf sistemi)rəf ayaqları istifadə platforması kimi istifadə oluna bilər. Bu sistemdə maksimal yüksəklikdəki anbarlar platforma ilə birləşərək əlavə istifadə sahəsi yaradır. Məzanın sistemdə anbar həcmini sistemin qat sayı təyin etdiyi üçün bina yüksəkliyinin ən yaxşı və maksimal səviyyədə istifadə edilir. Kiçik həcimli anbarda çoxlu mal-materiyal saxlamaq üçün əsas olaraq mezonin rəf sistemlərindən istifadə etmək olar. Bu rəf sistemlərini həmdə mərtəbəli rəf sistemi də adnlandırmaq olar.