KONSOL QOLLU RƏF SİSTEMLƏRİ

Konsol qollu rəf sistemi uzun  boy yükləri, malları (taxta, profillər, borular və s.) saxlamaq üçün istehsal müəsisələrində və depolarda istifadə olunur. Fərqli uzunluqdakı malların yan yana və boşluqsuz  yığılması üçün ən sərfəli rəf sistemidir. Bu sistem istənilən hündürlüyə tənzimlənir,  mobil konustruksiyali sistemi sayəsində rahatlıqla sökülüb basqa yerdə də quraşdırıla bilir.